Trykkimpregnert - klassikeren på terrassen

Trykkimpregnert - klassikeren på terrassen

Publisert den 18.07.2019 av Atero AS

Terrassebord som er rimelig i innkjøp og holder lenge.

Det har kommet mange nyvinninger i markedet for terrassebord, men trykkimpregnerte terrassebord er fremdeles norske boligeieres favoritt når de skal bygge ny terrasse. Grunnen er både at de er svært holdbare over tid og at prisen er forholdsvis lav sammenliknet med mange andre alternativer. Faktisk viser tester og laboratorieforsøk at trykkimpregnerte materialer er et av de beste valgene når det gjelder holdbarhet over tid.

 

Mange tror at trykkimpregnerte materialer er skadelige for miljøet. Det var helt sant tidligere, da det ble brukt blant annet krom og arsen i impregneringen. I dag vil du se at trykkimpregnerte materialer betegnes som CU-impregnerte. CU er den kjemiske betegnelsen for kobber og betyr at materialene kun er impregnert med kobbersalter. Derfor regnes trykkimpregnerte materialer ikke lenger som farlig avfall. Riktignok vil det lekke ut impregneringsvæske til omgivelsene over tid, men dette er ikke definert som helseskadelig. For å forhindre det kan du dessuten behandle materialene med maling, olje eller beis. Da kan ikke vann trenge inn i materialene og vaske ut impregneringsmidlene.

Når du skal behandle trykkimpregnerte materialer må du, som ved all annen overflatebehandling av treverk, sørge for at fuktigheten er under 18 %. Tidligere var det vanlig å legge til grunn at materialene måtte stå én sesong før overflatebehandling. Slik er det ikke lenger og det svaret på når du kan male, olje eller beise finner du ganske enkelt ved å bruke en fuktmåler.

 

Vil du vite mer om trykkimpregnert terrassebord? Kontakt oss i dag.